TELOMER
FINANSE

Broker Ubezpieczeniowy
ze specjalizacją
w UBEZPIECZENIACH ZDROWTNYCH

O nas


Firma TELOMER S.A. powstała z przyjaźni: wiedzy ubezpieczeniowej oraz rozwiązań informatycznych dla biznesu.
Stoimy na dwóch filarach – które wzajemnie się wspierają i uzupełniają.
20 letnia praktyka na rynku ubezpieczeń poprzedziła naszą decyzję o odpowiedzialnym doradztwie Klientom w tym obszarze. Doświadczenie zdobywaliśmy m.in. w renomowanych towarzystwach wchodzących w skład międzynarodowych koncernów ubezpieczeniowych. Kompetencje brokerskie są wspierane doświadczeniem zespołu z obszaru IT, w tym wdrożeń innowacyjnych rozwiązań.
Istotnym atutem zespołu jest posiadanie wiedzy, która może być przydatna dla Klientów zmierzających do stosowania zintegrowanego zarządzania ryzykiem w nowoczesnej formule.

Dane identyfikacyjne
  • TELOMER Spółka Akcyjna
  • Siedziba: Samarytanka 3 m 71, 03-592 Warszawa
  • NIP: 5223022478
  • REGON: 360678045
  • KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000539738
  • Kapitał zakładowy opłacony w całości: 100 000 zł
  • Zezwolenie Ministra Finansów: 2121/15
  • Rejestr pośredników ubezpieczeniowych nr 00002000/U​

Zarząd

 

Aneta Hellberg

Prezes Zarządu

Praktyk z 20 letnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeń korporacyjnych (TUK, PTU, GERLING, GENERALI, SIGNAL IDUNA, TU ZDROWIE). Współpracowała z firmami audytorskimi w zakresie ocen funkcjonalności ubezpieczeniowych portali sprzedażowych.
Współtwórca interaktywnych platform sprzedażowych niestandardowych rozwiązań pro–klienckich. Od 2015 roku współpracuje jako wykładowca z uczelnią VISTULA.

Rada Nadzorcza

Robert Węgrzyn - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Witalij Bińkowski – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kurek – Członek Rady Nadzorczej

Dla akcjonariuszy


W tym miejscu znajdą Państwo informacje dla akcjonariuszy. 

 

WEZWANIE NR 2 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako "Ustawa", TELOMER S.A.  (dalej jako: "Spółka"), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 LISTOPADA 2020 r. w siedzibie Spółki, Samarytanka 3/71 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 604596309.

Korespondencję prosimy kierować na adres mailowy: biuro@telomer.com.pl

 

Kontakt


Dane teleadresowe
TELOMER Spółka Akcyjna
Samarytanka 3/71
03-592 Warszawa
tel: 604 596 309
Email
biuro@telomer.com.pl